Başlarken > Tanışalım - Sohbet Edelim

Cebehane Hakkında...

(1/1)

Kayahan Horoz:
Çok ilginç bir konu hakkında çok güzel bir site hazırlamışsınız, tebrik ederim. Zamanla içeriğinin de zenginleşerek, alanında önemli bir referans kaynağına dönüşmesini dilerim. Dikkatimi çeken bir nokta, sitenizin isminin "Cebehane" olmasına rağmen, sadece kesici silahlara yönelik yazılara yer vermiş olmanız. Siteyi özellikle bu alanda mı geliştirmeyi düşünüyorsunuz, yoksa tarihsel olarak cebehanelerde yer almış diğer savaş araç-gereçlerini de kapsayacak mı?

--------------------

Bu sayfamıza gönderilen ilk mesajın sahibi olmanızdan dolayı, gösterdiğiniz ilgiye ve övgü dolu sözlerinize çok teşekkür ederiz. Sitemizin bir yandan yeni makalelerle, bir yandan da sizlerin katkılarıyla gelişerek, zamanla bir referans kaynağına dönüşmesi bizim de en büyük dileğimiz. Bu amaçla sitemize her ay en az bir yeni makale eklemeyi, yeterli katılıma ulaştığında da bu sayfanın düzeyli bir kullanıcı forumuna dönüşmesini hedefledik.

Sitemizin ismiyle ilgili saptamanız da son derece yerinde; esasen cebehane, yeniçerilere ait ok, yay, kılıç, tüfek, kurşun, barut, fitil, kazma, kürek, zırh, tulga ve benzeri savaş araç-gerecinin kısmen tedarik, kısmen de imal edildiği, sefer dönüşünde de tamir ve muhafazasının yapıldığı yerdir. Ancak biz alanımızı -dünü ve bugünüyle- kesici silahlar olarak belirledik. Bunun bir nedeni kesici silahlarla ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmaların azlığıysa, bir nedeni de eğer böyle bir sınırlama yapılmazsa konunun çok fazla genişlemesinden doğacak konsantrasyon eksikliğinin önüne geçmektir. Ancak yine de, zaman içerisinde ve sizlerden gelecek talep doğrultusunda farklı konulara değinen makaleler, yahut en azından o konuları da tartışmak isteyenler için farklı forum başlıkları oluşturmamız mümkün olabilir. Sonuçta sitemiz çok yeni ve amacımız onu sizlerden gelecek yorum ve eleştirilerle geliştirip büyütmek.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git